AUT University

AUT được xếp hạng trong số 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới với các khóa học được công nhận bởi các hiệp hội hàng đầu như AACSB và IPENZ.

Tại đại học AUT có nhiều chương trình nghiên cứu sau đại học, cung cấp nhiều sự lựa chọn hoàn hảo và linh hoạt trong một loạt các chương trình từ Thạc Sĩ đến Tiến Sĩ mang lại hiệu quả nghiên cứu cao nhất. Trường cũng hỗ trợ nhiều suất học bổng giá trị cho sinh viên quốc tế .

AUT là một trong những trường đại học hiện đại hàng đầu của New Zealand. Sinh viên tốt nghiệp được săn đón từ những tổ chức lớn bởi sự sáng tạo, nhiệt tình và sự đóng góp cho sự thành công của tổ chức. Điều này chứng minh cho tỷ lệ 100% sinh viên sau tốt nghiệp MBA và Tiến sĩ đều được tuyển dụng .

 

Bằng Thạc Sĩ ( 180 hoặc 240 điểm )

Sinh viên phải hoàn tất 1 trong những điều kiện sau :

- Bằng cử nhân 

- Trình độ chuyên nghiệp tương đương bằng đại học 3 năm 

- Kinh nghiệm chuyên môn tương đương văn bằng đại học hoặc trình độ chuyên môn được công nhận