Victoria University

Đại học Victoria cung cấp hơn 100 môn học chuyên ngành.

1. Architecture and Design

Khoa Kiến trúc và Thiết kế là một trung tâm hàng đầu về kiến ​​trúc, khoa học xây dựng và thiết kế ở New Zealand. Các chương trình Thạc sĩ sẽ hướng dẫn các bạn phát triển tầm nhìn quan trọng, tạo kết nối và có được kinh nghiệm thực tế trong một môi trường đa ngành. 

Master of Architecture (by research)

Master of Design (by research)

Master of Architecture (Professional)

Master of Building Science

Master of Design Innovation

Master of Interior Architecture

Master of Landscape Architecture

 

2. Business

Là một sinh viên Thạc sĩ tại Trường Kinh doanh Victoria, bạn sẽ được học hỏi từ những nhân viên cấp cao, nhiều người trong số họ có hồ sơ quốc tế chuyên nghiệp và tham gia vào các dự án nghiên cứu quan trọng.

Master of Applied Finance

Master of Business Administration

Master of Commerce

Master of e-Government

Master of Information Management

Master of Information Studies

Master of Professional Accounting

Master of Professional Business Analysis

Master of Professional Economics

Master of Public Management

Master of Public Policy

Master of Tourism Management

 

3. Education

Thị trường Giáo viên có trình độ đang có nhu cầu cao. Khoa Giáo dục cung cấp các chương trình Thạc Sĩ toàn diện trong đó là cầu nối học bổng, nghiên cứu và thực hành chuyên nghiệp.

Master of Arts in Education (by research)

Master of Education

Master of Educational Psychology

Master of Secondary School Leadership

Master of Teaching and Learning (Primary)

Master of Teaching and Learning (Secondary)

 

4. Engineering

Học Thạc sĩ Kỹ thuật với Khoa Kỹ thuật, bạn sẽ tham gia vào các nghiên cứu tiên tiến trong công nghệ thiết kế cho thế giới kỹ thuật số hiện đại.

Master of Engineering

Master of Software Development

Humanities and Social Sciences

 

5. Humanities and Social Sciences

Khoa Nhân văn và Khoa học Xã hội cung cấp một  phạm vi rộng lớn của các đối tượng ở New Zealand. Các chương trình thạc sĩ được thiết kế trên việc giảng dạy và nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cơ hội duy nhất được cung cấp trong vùng Wellington.

Master of Arts (by research)

Master of Health Care

Master of International Relations

Master of Museum and Heritage Studies

Master of Music

Master of Musical Arts

Master of Music Therapy

Master of Nursing Science

Master of Political Science

Master of Strategic Studies

 

6. Law

Các Thạc sĩ Luật là một chương trình linh hoạt phù hợp với các luật sư tìm kiếm việc phát triển chuyên nghiệp và sinh viên tìm kiếm một môi trường học tập chất lượng. Khoa Luật, ở trung tâm pháp lý và chính trị của Wellington, đóng một vai trò quan trọng trong đời sống trí thức của thủ đô. 

Master of Laws

 

7. Science

Wellington có sự tập trung cao nhất của các nhà khoa học và các tổ chức khoa học ở New Zealand, nhiều người trong số đó đã hình thành các liên kết chặt chẽ với Victoria. Khoa Khoa học có giám sát nghiên cứu cấp cao nhất trong một loạt các ngành cũng như cơ sở vật chất tuyệt vời.

Master of Clinical Research (by research)

Master of Innovation and Commercialisation

Master of Applied Statistics

Master of Biomedical Science

Master of Clinical Immunology

Master of Computer Science

Master of Conservation Biology

Master of Development Studies

Master of Drug Discovery and Development

Master of Environmental Studies

Master of Geographic Information Science

Master of Marine Conservation

Master of Meteorology

Master of Science (by research)