Canterbury University

1. Nếu bạn đã hoàn thành bằng cử nhân và đang tìm kiếm để có được nền tảng của một ngành học không liên quan, thì graduate certificate và diploma là những khóa học dành cho bạn. 2 loại chứng nhận này sẽ làm tăng giá trị văn bằng đại học của bạn trong thị trường việc làm hoặc là một bước đầu tiên cho một sự nghiệp mới. 

Graduate certificate yêu cầu 60 điểm nghiên cứu và thường có thể được hoàn thành trong sáu tháng học toàn thời gian hoặc bán thời gian hơn hai năm. Trong khi đó, graduate diploma  yêu cầu 120 điểm của nghiên cứu và thông thường có thể được hoàn thành trong một năm học toàn thời gian hoặc bán thời gian qua lên đến bốn năm; một số chương trình cho phép trong một thời gian dài nghiên cứu bán thời gian. 

Các chương trình Graduate Certificate :

Graduate Certificate in Public Safety

Graduate Certificate in Science Innovation and Entrepreneurship

Graduate Certificate in Sport Coaching 

Các chương trình Graduate Diploma :

Graduate Diploma in Accounting and Information Systems

Graduate Diploma in Arts

Graduate Diploma in Business Administration

Graduate Diploma in Commerce

Graduate Diploma in Early Childhood Teaching 

Graduate Diploma in Economics

Graduate Diploma in Forestry

Graduate Diploma in Management

Graduate Diploma in Science

Graduate Diploma in Teaching and Learning (Primary)

Graduate Diploma in Teaching and Learning (Secondary)

 

2. Các nghiên cứu sau đại học dành cho các sinh viên muốn phát triển nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp và đang xem xét các nghiên cứu sâu hơn trong tương lai. Thời gian học ngắn cho phép bạn đạt được kỹ năng và trình độ chuyên môn được công nhận mà không cần một cam kết lâu dài.

Postgraduate certificate thường là trình độ chuyên môn cao và đòi hỏi bằng đại học trước đó phải đúng chuyên ngành hoặc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Đòi hỏi 60 điểm nghiên cứu và thường có thể được hoàn thành trong sáu tháng học toàn thời gian hoặc bán thời gian hơn hai năm. Credits được chuyển qua khi học postgraduate diploma và tiềm năng cho văn bằng thạc sĩ.

Postgraduate diploma thường học lâu hơn và nghiên cứu sâu hơn chương trình postgraduate certificate và khóa học bao gồm đầy đủ 2 phần trong văn bằng thạc sỹ ( Master degree ). Có thể được hoàn thành trong một năm học toàn thời gian hoặc bán thời gian qua lên đến hai năm.

Một số postgraduate diploma trong các lĩnh vực giảng dạy và khoa học sức khỏe có thể được hoàn thành thông qua học tập từ xa cho phép giáo viên thực hành và nhân viên y tế để nâng cấp hoặc mở rộng năng lực hiện có của họ với tối thiểu thời gian trong khuôn viên trường.

Các chương trình Postgraduate Certificate :

Postgraduate Certificate in Antarctic Studies

Postgraduate Certificate in Arts

Postgraduate Certificate in Clinical Teaching

Postgraduate Certificate in Digital Humanities

Postgraduate Certificate in Education

Postgraduate Certificate in Engineering

Postgraduate Certificate in Health Sciences

Postgraduate Certificate in Māori and Indigenous Leadership

Postgraduate Certificate in Palliative Care

Postgraduate Certificate in Specialist Teaching

Postgraduate Certificate in Strategic Leadership

Postgraduate Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages

Postgraduate Certificate in Tertiary Teaching

 

Các chương trình Postgraduate diploma

Postgraduate Diploma in Antarctic Studies

Postgraduate Diploma in Applied Data Science

Postgraduate Diploma in Art Curatorship

Postgraduate Diploma in Arts

Postgraduate Diploma in Business

Postgraduate Diploma in Business Information Systems

Postgraduate Diploma in Child and Family Psychology

Postgraduate Diploma in Clinical Psychology

Postgraduate Diploma in Education

Postgraduate Diploma in Education endorsed in e-Learning and Digital Technologies

Postgraduate Diploma in Education endorsed in Hōaka Pounamu: Te Reo Māori Bilingual and Immersion Teaching

Postgraduate Diploma in Education endorsed in Inclusive and Special Education

Postgraduate Diploma in Education endorsed in Leadership

Postgraduate Diploma in Education endorsed in Literacy

Postgraduate Diploma in Education endorsed in Teaching and Learning Languages

Postgraduate Diploma in Engineering Geology

Postgraduate Diploma in Forestry

Postgraduate Diploma in Geographic Information Science

Postgraduate Diploma in Health Sciences

Postgraduate Diploma in Journalism

Postgraduate Diploma in Māori and Indigenous Studies

Postgraduate Diploma in Science

Postgraduate Diploma in Specialist Teaching

Postgraduate Diploma in Te Reo Māori

Postgraduate Diploma in Water Resource Management

 

3. Bằng Thạc Sỹ ( Master degree ) là con đường thúc đẩy kiến thức và kỹ năng của bạn có sẵn từ đại học, hoặc trong một số trường hợp, để thực hiện nghiên cứu trong một lĩnh vực chuyên môn mới, xây dựng trên những kỹ năng nói chung có được trong một văn bằng đại học. Trong cả hai trường hợp, một bằng thạc sĩ là bằng chứng về khả năng làm việc độc lập, phê bình đánh giá quá trình nghiên cứu và có thể giải thích và truyền đạt kinh nghiệm với một kỹ năng cao.

Một số chương trình thạc sĩ cho phép kết hợp các nghiên cứu cá nhân và các môn học. Tất cả đều được hoàn thành trong một khoảng thời gian một đến hai năm (còn nếu bán thời gian) tùy thuộc vào trình độ của bạn trước đó.

Chương trình Thạc Sỹ :

Master of Antarctic Studies (MAntaStud)

Master of Antarctic Studies (MASt)

Master of Applied Data Science

Master of Applied Finance and Economics

Master of Arts

Master of Audiology

Master of Business Administration (MBA)

Master of Business Information Systems

Master of Business Management

Master of Commerce

Master of Computer-Assisted Language Learning

Master of Counselling

Master of Disaster, Risk and Resilience

Master of Education

Master of Education endorsed in Inclusive and Special Education

Master of Engineering

Master of Engineering in Fire Engineering

Master of Engineering in Management

Master of Engineering Studies

Master of Engineering in Transportation

Master of European Union Studies

Master of Fine Arts

Master of Fine Arts in Creative Writing

Master of Forestry Science

Master of Geographic Information Science

Master of Hazard and Disaster Management

Master of Health Sciences

Master of Health Sciences Professional Practice

Master of Human Interface Technology

Master of International Law and Politics

Master of International Relations and Diplomacy

Master of Laws

Master of Laws (International Law and Politics)

Master of Linguistics

Master of Māori and Indigenous Leadership

Master of Māori and Indigenous Studies

Master of Music

Master of Policy and Governance

Master of Professional Accounting

Master of Science

Master of Social Work

Master of Social Work (Applied)

Master of Specialist Teaching

Master of Speech and Language Pathology

Master of Teaching and Learning

Master of Teaching English to Speakers of Other Languages

Master of Te Reo Māori

Master of Urban Resilience and Renewal

Master of Water Resource Management

Professional Master of Engineering Geology