University of Canterbury

QS World University Rankings 2016-2017 xếp hạng Đại học Canterbury thứ hạng 214, và thứ 3 trong các trường đại học tại đảo quốc New Zealand.

19 chủ đề môn học của Đại học Canterbury được xếp hạng trong top 200 của thế giới theo QS World University Rankings by Subject 2016. 

 

captcha keyCaptcha Reload