28 09, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC VILLA MARIA COLLEGE

2018-09-28T15:47:07+07:00

Villa Maria College là trường trung học Công giáo giảng dạy nữ sinh từ lớp 7 đến lớp 13, thành [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC VILLA MARIA COLLEGE2018-09-28T15:47:07+07:00
28 09, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC UPPER HUTT COLLEGE

2018-09-28T14:27:04+07:00

UPPER HUTT COLLEGE là trường trung học phổ thông công lập thứ hai dành cho học sinh nam và nữ [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC UPPER HUTT COLLEGE2018-09-28T14:27:04+07:00
27 09, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC ST PETER’S COLLEGE

2018-09-27T16:21:03+07:00

Trường St Peter's College ở trung tâm Auckland là Trường Trung học Công giáo lớn nhất dành cho nam học [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC ST PETER’S COLLEGE2018-09-27T16:21:03+07:00
27 09, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC ST PATRICK’S COLLEGE

2018-09-27T14:54:36+07:00

Những ưu điểm của trường: -    Giáo dục dựa trên nền tảng giá trị Kitô giáo. -    Những cơ hội [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC ST PATRICK’S COLLEGE2018-09-27T14:54:36+07:00
27 09, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC ST BEDE’S COLLEGE

2018-09-27T14:09:44+07:00

Trường Trung học St Bede's College là trường bán công công giáo thành lập năm 1991 tại Thành phố Christchurch, [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC ST BEDE’S COLLEGE2018-09-27T14:09:44+07:00
27 09, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC PARAPARAUMU COLLEGE

2018-09-27T11:47:23+07:00

Trường Paraparaumu College là trường trung học phổ thông công lập dành cho cả nam sinh và nữ sinh. Trường [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC PARAPARAUMU COLLEGE2018-09-27T11:47:23+07:00
27 09, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC NEWLANDS COLLEGE

2018-09-27T10:29:30+07:00

Giới thiệu sơ lược: Trường nằm tại khu ngoại ô thanh bình của Thủ đô Wellington. Newlands cung cấp chương [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC NEWLANDS COLLEGE2018-09-27T10:29:30+07:00
27 09, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC NELSON COLLEGE

2018-09-27T09:57:34+07:00

Nelson College thành lập vào năm 1856, là trường trung học nam sinh công lập đầu tiên ở New Zealand. Trường [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC NELSON COLLEGE2018-09-27T09:57:34+07:00
26 09, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC NAPIER BOYS’ HIGH SCHOOL

2018-09-26T17:20:27+07:00

Trường Napier Boys' High School là trường nam sinh thành lập vào năm 1872,   một trong những trường học lâu [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC NAPIER BOYS’ HIGH SCHOOL2018-09-26T17:20:27+07:00
Go to Top