DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC WAIKATO

THE UNIVERSITY OF WAIKATO Đại học Waikato là một trường đại học phát triển theo hướng đổi mới và

ĐẠI HỌC WAIKATO2018-10-08T14:24:53+07:00

ĐẠI HỌC VICTORIA

VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON Được thành lập từ năm 1899, Victoria University of Wellington (VUW) là một trong những

ĐẠI HỌC VICTORIA2018-10-08T14:20:17+07:00

ĐẠI HỌC OTAGO

THE UNIVERSITY OF OTAGO Đại học Otago được thành lập vào năm 1869, là trường đại học đầu tiên

ĐẠI HỌC OTAGO2018-10-08T14:18:52+07:00

ĐẠI HỌC MASSEY

MASSEY UNIVERSITY Trường Đại học Massey với bề dày nghiên cứu và giảng dạy gần 100 năm, được thành

ĐẠI HỌC MASSEY2018-10-08T14:16:06+07:00

ĐẠI HỌC LINCOLN

LINCOLN UNIVERSITY Trường Đại học Lincoln là một trong 8 trường đại Công lập hàng đầu tại New Zealand.

ĐẠI HỌC LINCOLN2018-10-08T14:14:05+07:00

ĐẠI HỌC CANTERBURY

CANTERBURY UNIVERSITY Được thành lập từ năm 1873, Canterbury là trường Đại Học công lập đa ngành. Chương trình

ĐẠI HỌC CANTERBURY2018-10-08T14:09:56+07:00

ĐẠI HỌC AUCKLAND

THE UNIVERSITY OF AUCKLAND  Trường Đại học Auckland là trường đại học hàng đầu về lĩnh vực NGHIÊN CỨU

ĐẠI HỌC AUCKLAND2018-10-08T14:06:08+07:00