4 09, 2018

ĐẠI HỌC WAIKATO

2018-10-08T14:24:53+07:00

THE UNIVERSITY OF WAIKATO Đại học Waikato là một trường đại học phát triển theo hướng đổi mới và [...]

ĐẠI HỌC WAIKATO2018-10-08T14:24:53+07:00
4 09, 2018

ĐẠI HỌC VICTORIA

2018-10-08T14:20:17+07:00

VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON Được thành lập từ năm 1899, Victoria University of Wellington (VUW) là một trong những [...]

ĐẠI HỌC VICTORIA2018-10-08T14:20:17+07:00
4 09, 2018

ĐẠI HỌC OTAGO

2018-10-08T14:18:52+07:00

THE UNIVERSITY OF OTAGO Đại học Otago được thành lập vào năm 1869, là trường đại học đầu tiên [...]

ĐẠI HỌC OTAGO2018-10-08T14:18:52+07:00
4 09, 2018

ĐẠI HỌC MASSEY

2018-10-08T14:16:06+07:00

MASSEY UNIVERSITY Trường Đại học Massey với bề dày nghiên cứu và giảng dạy gần 100 năm, được thành [...]

ĐẠI HỌC MASSEY2018-10-08T14:16:06+07:00
4 09, 2018

ĐẠI HỌC LINCOLN

2018-10-08T14:14:05+07:00

LINCOLN UNIVERSITY Trường Đại học Lincoln là một trong 8 trường đại Công lập hàng đầu tại New Zealand. [...]

ĐẠI HỌC LINCOLN2018-10-08T14:14:05+07:00
4 09, 2018

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ AUCKLAND

2019-04-10T14:45:56+07:00

AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Trường Đại học công nghệ Auckland (AUT) là trường đại học công nghệ dẫn đầu [...]

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ AUCKLAND2019-04-10T14:45:56+07:00
4 09, 2018

ĐẠI HỌC CANTERBURY

2018-10-08T14:09:56+07:00

CANTERBURY UNIVERSITY Được thành lập từ năm 1873, Canterbury là trường Đại Học công lập đa ngành. Chương trình [...]

ĐẠI HỌC CANTERBURY2018-10-08T14:09:56+07:00
4 09, 2018

ĐẠI HỌC AUCKLAND

2018-10-08T14:06:08+07:00

THE UNIVERSITY OF AUCKLAND  Trường Đại học Auckland là trường đại học hàng đầu về lĩnh vực NGHIÊN CỨU [...]

ĐẠI HỌC AUCKLAND2018-10-08T14:06:08+07:00
Go to Top