LV Education cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi tại duhocnewzealand.com.vn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web.

Thông tin chúng tôi thu thập

LV Education thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web, bao gồm:

  • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp: Khi bạn đăng ký nhận bản tin, tham gia khảo sát hoặc viết đánh giá, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, nơi cư trú, điểm đến và thời gian bạn dự định du học. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện thông qua các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi.
  • Thông tin thu thập tự động: Khi bạn sử dụng trang web, chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP, thiết bị sử dụng, thời gian truy cập và hoạt động trên trang web. 

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu, chẳng hạn như cung cấp thông tin về các chương trình giáo dục, khóa học và trường học.
  • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông tin về các dịch vụ mới, khuyến mãi, hoặc thông tin mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm.
  • Cải thiện trang web: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện trang web và các dịch vụ của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin của bạn

LV Education cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi:

  • Bạn đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba;
  • Chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin của bạn theo luật pháp hoặc yêu cầu pháp lý.

Bảo mật thông tin của bạn

LV Education cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho các thông tin này. 

Chúng tôi sử dụng các phương thức bảo mật công nghệ để:

  • Ngăn chặn truy cập trái phép;
  • Sử dụng sai mục đích;
  • Tiết lộ không đúng hoặc mất thông tin cá nhân của bạn

Ngoài ra, chúng tôi chỉ cho phép những nhân viên có liên quan truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.

Sửa đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách sửa đổi trên trang web.

Liên hệ LV Education

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên website.