Sự Kiện

11 08, 2020

THÔNG TIN CẬP NHẬT TỪ SỞ DI TRÚ NEW ZEALAND (INZ)

2020-11-06T16:45:02+07:00

Hiểu được tâm lý, nguyện vọng mong sớm được xét duyệt khi nộp hồ sơ xin thị thực của quý [...]

THÔNG TIN CẬP NHẬT TỪ SỞ DI TRÚ NEW ZEALAND (INZ)2020-11-06T16:45:02+07:00