31 08, 2020

WELLINGTON COLLEGE

2020-08-31T16:29:54+07:00

Được thành lập vào năm 1867, Wellington College là một trong những trường trung học dành cho nam sinh lâu [...]

WELLINGTON COLLEGE2020-08-31T16:29:54+07:00
31 08, 2020

WAIUKU COLLEGE

2020-08-31T11:49:19+07:00

Waiuku College là trường trung học phổ thông công lập dành cho cả nam và nữ từ lớp 9 đến [...]

WAIUKU COLLEGE2020-08-31T11:49:19+07:00
28 08, 2020

ST ANDREW’S COLLEGE

2020-08-28T17:06:35+07:00

Trường St Andrew’s College là một trường tư thục độc lập, có chương trình giáo dục dành cho học sinh [...]

ST ANDREW’S COLLEGE2020-08-28T17:06:35+07:00
28 08, 2020

NORTHCOTE COLLEGE

2020-08-28T12:56:57+07:00

Được thành lập vào năm 1877, trường Northcote College đã phục vụ cộng đồng địa phương trong hơn 140 năm. [...]

NORTHCOTE COLLEGE2020-08-28T12:56:57+07:00
26 08, 2020

WHANGANUI HIGH SCHOOL

2020-08-26T17:19:04+07:00

Trường trung học Whanganui được thành lập vào năm 1958, là một trường công lập nổi tiếng tại đảo Bắc [...]

WHANGANUI HIGH SCHOOL2020-08-26T17:19:04+07:00
18 10, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC WHANGAPARAOA COLLEGE

2020-07-08T16:07:17+07:00

Trường được thành lập vào năm 2005, nằm tại địa điểm lý tưởng, một trong những khu vực đẹp nhất [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC WHANGAPARAOA COLLEGE2020-07-08T16:07:17+07:00
18 10, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC NỮ SINH WESTLAKE

2018-10-18T10:33:54+07:00

Westlake Girls High School là một trong trường công lập dành cho nữ sinh có chất lượng đào tạo hàng [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC NỮ SINH WESTLAKE2018-10-18T10:33:54+07:00
18 10, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC NAM SINH WESTLAKE

2018-10-18T13:52:42+07:00

Trường Nam Trung học Westlake Boys High School được thành lập vào năm 1962 ở  vùng biển phía Bắc Auckland, [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC NAM SINH WESTLAKE2018-10-18T13:52:42+07:00
4 10, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC WESTERN SPRINGS COLLEGE

2018-10-18T13:58:31+07:00

Western Spings College là Trường Trung học dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 13, cách trung tâm thương [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC WESTERN SPRINGS COLLEGE2018-10-18T13:58:31+07:00
28 09, 2018

TRƯỜNG TRUNG HỌC WELLINGTON GIRL’S COLLEGE

2018-09-28T16:54:54+07:00

Trường Wellington Girl College dành riêng cho nữ sinh quốc tế, thành lập năm 1883, nằm gần trung tâm thủ [...]

TRƯỜNG TRUNG HỌC WELLINGTON GIRL’S COLLEGE2018-09-28T16:54:54+07:00
Go to Top